Etno Sains

9 Titles

All Books

Akuntansi Keuangan Syariah

Sri Wahyuni Nur
December 8, 2023
Kearifan Lokal

Analisis Siri' Na Pacce Dalam Manuskrip Pappaseng Pada Masyarakat Bugis Makassar

Dr. Muhiddin Bakry, Lc., M.Fil.I
December 6, 2023

Degradasi Lingkungan dan kekuatan Budaya Lokal

Wahyuddin Bakri, Ismar Hamid, Abdul Karim
December 11, 2023

Manajemen sumberdaya manusia dengan pendekatan aplikatif

Besse Faradiba, Muhammad suras, Luthfi, Risma Kadir, Risna, Wina, Ananda, Annisa, Wandi, Yusuf, Irfansyah, Iftar, Putri, Satria, Amalia
October 27, 2023

Menggagas Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Etnopedagogik

Nurleli Ramli Ramli; Imranah, Novia Anugra, Fajriyani, Eka Sriwahyuni, Hartina Husain, Nur Yusaerah, Azmidar, Humaeroah, Yulie Asni, Kalsum, Agus Salim, Nurul Hasanah, Andi Zulfiana, Zurahmah, Selvy Anggriani Syarif, Nur Asiza, Muhammad Irwan
July 28, 2023