REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PERGURUAN TINGGI AGAMA : (Studi Kasus pada IAIN Parepare)

Authors

DR. KAHARUDDIN, S. Ag, M. Pd.I.
IAIN Parepare
SUNUWATI, Lc., M.Ag.
IAIN Parepare

Synopsis

Buku ini menjelaskan tentang rekonstruksi pembelajaran bahasa Arab di IAIN Parepare dengan berupaya menemukan kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran selama ini dan menemukan pola dan sistem yang tepat bagi pembelajaran bahasa.

Memang untuk mencari sebuah pola dan sistem yang betul-betul dapat mengatasi persoalan ini tidaklah mudah, tetapi dengan kembali menengok beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran bahasa dan merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam merancang pembelajaran bahasa Arab yang berlaku di PTAIN, termasuk di IAIN Parepare dalam rangka mengefektifkan pembelajaran bahasa Arab.

Diterbitkan Oleh
IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS
Amal Bakti No. 8 LPPM IAIN Parepare,Parepare, Sulawesi-Selatan 91132
Website: iainpare.ac.id
Tlp. (0421) 21307 Fax. (0421) 24404


Cet. 1— Parepare, IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS 2022
vi, 101 hlm; 21cm x 14,5cm
ISBN .......

 

Published

October 12, 2022

How to cite