Sejarah Islam Klasik : Jejak Peradaban Islam dari Masa ke Masa

Authors

A. Nurkidam
IAIN Parepare

Synopsis

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah mem-bawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengem-bangkan dunia, membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga saat ini. Bahkan kemajuan Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. H.A.R. Gibb dalam bukunya Whitter Islam menyatakan,  “Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, ia adalah sebuah peradaban yang sempurna”.

Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, klasik, pertengahan dan modern. Pada periode klasik kebudayaan dan peradaban Islam identik dengan ke-budayaan dan peradaban Arab sejalan dengan dominasi bangsa Arab dalam pemerintah dan bahasa. Pada periode berikutnya, mulai terjadi perubahan-perubahan signifikan dengan muncul dan berkembangnya beberapa peradaban Islam. Sampai saat ini, tercatat empat kawasan pengaruh kebudayaan Persia, kawasan pengaruh kebudayaan Turki dan kawasan pengaruh kebudayaan India-Islam yang       selalu menjadi objek kajian ke-Islaman kontemporer. Pengkajian sejarah Islam di Indonesia mendapatkan porsi cukup besar dalam buku ini mengingat penyebaran Islam di nusantara memiliki corak yang khas.

Materi buku ini dengan uraian sejarah peradaban Islam-nya menjadi bahan yang sangat penting dan berguna bagi mereka yang berminat pada studi keIslaman, antara lain mahasiswa dan pengajar dari fakultas-fakultas ke-agamaan di perguruan tinggi.

Published

November 22, 2022

How to cite